Hawaii-nin Kilauea vulkanının məftunedici lava axını
Sizin qurğunuzda yenidən səsləndirmə mümkün deyil

Hawaii-nin Kilauea vulkanından məftunedici lava axır

Hawaii-də Kilauea vulkanının Pulama Pali yamacından axan lava axını məftunedici olduğu qədər təhlükəlidir.

Əlaqəli mövzular