Valentin gününü sevməyən ölkələr
Sizin qurğunuzda yenidən səsləndirmə mümkün deyil

Valentin gününü sevməyən ölkələr hansılardır? Bu videoda öyrənin

Bəzi ölkələrdə Valentin gününün reklamı və mediada işıqlandırılması məhkəmə qərarı ilə qadağandır. Bəzilərində isə qadağan olsa da, gənclər bu bayramı qeyd etməkdən usanmırlar.