သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

အလင်္ကာပုလဲပန်း ကျွန်းကိုင်းမှီ၊ ကိုင်းကျွန်းမှီ

ကျွန်းကိုင်းမှီ၊ ကိုင်းကျွန်းမှီ။ ရှင်ဘုရင် တခါထွက်၊ ပဲကြီး တလှေချက်။ ကျားသားမိုးကြိုး။