သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

အလင်္ကာပုလဲပန်း ကျွန်းကိုင်းမှီ၊ ကိုင်းကျွန်းမှီ

  • 27 ဇန်နဝါရီ 2013

ကျွန်းကိုင်းမှီ၊ ကိုင်းကျွန်းမှီ။ ရှင်ဘုရင် တခါထွက်၊ ပဲကြီး တလှေချက်။ ကျားသားမိုးကြိုး။