ဂယ်လာပါဂို့စ် ဓါတ်ပုံ ပြိုင်ပွဲ ဆုတွေ ထုတ်ပြန်

  • 15 ဩဂုတ် 2017

တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အပြုအမူ အကြောင်းရိုက်ကူးတဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Ivan Dario Vasquezala က ပထမဆု ရရှိ

A stranded ship on the shore of San Cristobal Island ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Andres Eduardo Paredes Buenaño/ GCT
Image caption Andres Buenano ကတော့ တတိယ ဆုရရှိ
A great blue heron catching a sea turtle hatchling ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Ivan Dario Vasquezala/ GCT
Image caption တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အပြုအမူ အကြောင်းရိုက်ကူးတဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Ivan Dario Vasquezala က ပထမဆု ရရှိ
Galapagos mockingbird feeding its chick ဓာတ်ပုံ မူပိုင် James Robins/ Galapagos Conservation Trust
Image caption တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အပြုအမူ အကြောင်းရိုက်ကူးတဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာတော့ James Robins ဒုတိယ ရရှိ
A land iguana among grass ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Sheri Vandermolen/ Galapagos Conservation Trust
Image caption တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အနီးကပ် ပုံရိပ်လွှာ မှာတော့ Sheri VAndermolen က အထူး ဆု ရရှိ
The evening sun catching the spines of a prickly pear cactus on South Plaza Island ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Eric Williams/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Eric Williams won first place in the Botanical category with his strong, simple composition of the evening sun catching the spines of a prickly pear cactus on South Plaza Island.
Scalesia trees on Santa Cruz Island ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Nicole Aherron/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Scalesia, or daisy trees, have been referred to as the Darwin finches of the plant world. This is because of their great ability to adapt to the different vegetation zones across different islands in Galapagos. This image, which secured second place in the Botanical category, was taken on Santa Cruz Island by Nicole Aherron.
An image of Leon Dormido, or Kicker Rock, taken from Cerro Brujo ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Eric Williams/ Galapagos Conservation Trust
Image caption သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အလှ ဓါတ်ပုံ ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Eric Williams က ပထမဆု ရရှိ
A peaceful morning at Mosquera Islet, near Santa Cruz Island, with the Sally Lightfoot crabs ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Charlotte Brett/ Galapagos Conservation Trust
Image caption သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အလှ ဓါတ်ပုံ ပြိုင်ပွဲမှာ Charlotte Brett ရဲ့ ဒုတိယ ဆုရ ဓါတ်ပုံ
A marine iguana sunbathing in Isabela ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Carlos Cuenca Solana/ Galapagos Conservation Trust
Image caption တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အနီးကပ် ပုံရိပ်လွှာ မှာတော့ Carlos Cuenca Solana က ဒုတိယ ဆု ရရှိ

All images are subject to copyright.