သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

English at Work အင်္ဂလိပ်စာ ၁၁

Tip Top trading ကုမ္ပဏီမှာ လူသစ်အဖြစ်အလုပ်ဝင်လာတဲ့ Annaရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံအကြောင်း ပြောပြထားပါတယ်။