သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

English at Work အင်္ဂလိပ်စာ ၂၈

  • 14 ဇူလိုင် 2013

Tip Top trading ကုမ္ပဏီမှာ ပိုင်ရှင်က ဝန်ထမ်းတွေကို ဘာတွေမှာကြားမလဲ ဆိုတာနားဆင်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။