သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

English at Work အင်္ဂလိပ်စာ၄၅

Tip Top Trading မှာ ကွန်ပျူတာ ပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ နားထောင်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။