သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

English at Work အင်္ဂလိပ်စာ ၂၄

  • 1 နိုဝင်ဘာ 2013

Tip Top Trading မှာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ မီးလန့်ရာမှာ ဘယ်လို သုံးနှုန်းရသလဲဆိုတာ လေ့လာ ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။