သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

ဆင်ယင်ချယ်သ ကိုယ်ပိုင်အလှ

  • 3 ဒီဇင်ဘာ 2013

ရန်ကုန် ခဝဲခြံ မျက်မမြင် ကျောင်းက၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ဒုတိယနှစ် မျက်မမြင် ကျောင်းသူ လေး မခင်မို့မို့ရဲ့ ဆင်ယင် ချယ်သ ကိုယ်ပိုင် အလှ အကြောင်းကို ကိုသက်ထွေးနိုင်က ပုံဖေါ် တင်ဆက် ပေးထား ပါတယ်။ (နိုင်ငံတကာ မသန်စွမ်းသူများနေ့ အထူးအစီအစဉ်)