သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

English at Work အင်္ဂလိပ်စာ ၆၁

  • 10 ဒီဇင်ဘာ 2013

Tip Top Trading မှာ ဝန်ထမ်းလျှော့တဲ့ အကြောင်း နားထောင်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။