သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

English at Work အင်္ဂလိပ်စာပို့ချချက်

  • 9 ဧပြီ 2013

ဒီအစီအစဉ်မှာ အလုပ်အတွက် လူတွေ့နှုတ်ဖြေ လုပ်တာကို လုပ်ငန်းခွင် ဥပမာတွေနဲ့ မခေမာက ရှင်းပြထားပါတယ်။