သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

English at Work အင်္ဂလိပ်စာပို့ချချက်

ဒီအစီအစဉ်မှာ အလုပ်အတွက် လူတွေ့နှုတ်ဖြေ လုပ်တဲ့အကြောင်းနောက်ဆက်တွဲအဖြစ် လုပ်ငန်းခွင် ဥပမာတွေနဲ့ မခေမာက ရှင်းပြထားပါတယ်။