BBC Cymrufyw Newyddion a mwy

Prif Straeon

Pob lwc bwchins

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Fyddwch chi'n deall yr holl eiriau fydd i'w clywed ar Faes Steddfod yr Urdd eleni? 

Er mwyn eich paratoi'n feddyliol, mae Cymru Fyw wedi paratoi cwis tafodiaith sir y Fflint ar eich cyfer. Gwnewch eich gora' n'aye!

Helo Cyw!

S4C

Mae cyflwynwyr a chymeriadau Cyw wedi bod yn brysur yn diddanu'r plant ar faes yr Eisteddfod unwaith eto heddiw.

BBC

Mwy o straeon newyddion

Blog Vaughan Roderick

Tra Bo Dau

Cytundeb digon rhyfedd yw hwnnw rhwng Kirsty Williams a Carwyn Jones i alluogi i Kirsty Williams ymuno a'r llywodraeth. Pwysleisir gan Lafur nad cytundeb clymblaid yw hwn. Does dim modd clymbleidio ac unigolyn, meddir, ac o'r herwydd does dim angen i Carwyn sicrhau sêl bendith ei blaid.

20 Mai 2016
Vaughan Roderick Golygydd Materion Cymreig y BBC

Straeon o BBC Wales News