Lluniau Eisteddfod Genedlaethol: Dydd Gwener Awst 10

11 Awst 2012 Diweddarwyd 12:59 BST

Dyma oriel luniau dydd Gwener Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012
Criw Caerdydd
Criw Caerdydd oedd yn cystadlu yng nghystadleuaeth y Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer
Urddo'r Gorsedd
Torf o bobl yn gwylio aelodau newydd yn cael eu hurddo i'r Orsedd ar fore Gwener
Cai a Tom
Cai a Tom yn cael hoe dros ginio ar ôl bore prysur o waith
Robin McBride
Robin McBride, neu Robin o Fôn, ar raglen Dafydd a Caryl BBC Radio Cymru fore Gwener
Geraint Scott
Geraint Scott yn helpu i hebrwng pobl yn ei 'gar' bach
Laura Lewis John
Daw Laura Lewis John o dref Portishead yng Ngwlad yr Haf yn Lloegr. Mae hi wedi dysgu Cymraeg ac yn stiwardio ar faes y Steddfod wythnos yma.
Huw Stephens
Huw Stephens, yn ei sbectol haul, yn mwynhau'r tywydd braf prynhawn ddydd Gwener
Gronw ab Islwyn a Maura Matthews
Gronw ab Islwyn a Maura Matthews o Tenovus sy’n codi ymwybyddiaeth am gancr y croen ac yn dosbarthu eli haul am ddim ar faes y Steddfod
Cwmni Dawns Werin Caerdydd
Cwmni Dawns Werin Caerdydd yng nghefn llwyfan y Pafiliwn cyn cystadlu