Lluniau Eisteddfod Genedlaethol: Dydd Sadwrn Awst 11

11 Awst 2012 Diweddarwyd 18:18 BST

Dyma oriel o luniau diwrnod olaf Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012
Cystadlaeth y corau meibion
Roedd cynulleidfa dda wedi mynd i wylio cystadlaethau y corau meibion yn y Pafiliwn yn ystod y dydd
Arddangosfa Dr Who
Mae modd mynd i fyd arall drwy arddangosfa Dr Who ym mhabell BBC Cymru ar y Maes
Iestyn, Sioned a Bryn
Iestyn, Sioned a Bryn o Hacio’r Iaith yn recordio podlediad Haciaith ym mhabell Cefnlen
Stondin Gwalia
'Anelu at Newid' yw her pêl-droed stondin Gwalia
Stondin Cadw
Ar stondin Cadw ar y Maes bu cyfle i blant gloddio am drysorau yn y tywod a darganfod ychydig o hanes
Stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Gwneud hufen iâ gyda nitrogen hylifol ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Ian Rowlands, Gwion Hallam, Peredur Lynch a Siân Melangell Dafydd
Ian Rowlands, Gwion Hallam, Peredur Lynch a Siân Melangell Dafydd yn trin a thrafod cynnych llenyddol Prifwyl 2012 yn y Babell Lên
Awyr las
Roedd yr haul yn gwenu ar y Maes a'r pafiliwn pinc yn edrych ar ei orau gyda'r baneri'n cyhwfan uwchben
Elfed Roberts
Mae'r diwedd yn y golwg i Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, ar ddiwrnod ola'r ŵyl wrth iddo edrych ymlaen at Sir Ddinbych y flwyddyn nesa'
Maz a Tamar
Bu Maz a Tamar yn gwerthu mefus a hufen yn ystod yr wythnos
Cwis Llên yn Y Babell Lên
Bu Ifor ap Glyn yn cynnal cwis Llên ar y Sgrin yn Y Babell Lên ar Faes yr Eisteddfod
Joby Newson, Simon Clode a Siân James
Joby Newson, Simon Clode a Siân James yn golygu clipiau fideos y cyhoedd yn y Lle Celf ar gyfer prosiect The Space
Huw Llywelyn Davies
Eleni yw blwyddyn olaf Huw Llywelyn Davies yn cyflwyno rhaglenni teledu o'r Eisteddfod Genedlaethol ar ôl 33 mlynedd
Danny Kilbride a Gwenan Gibbard
Cyngerdd Cinio Tŷ Gwerin gyda Danny Kilbride a Gwenan Gibbard
Sam a Derek
Sam a Derek o Gôr Meibion Cas-Gwent oedd yn cystadlu yn y Pafiliwn yn ystod y dydd
Catsgam
Catsgam oedd un o'r bandiau a fu'n diddori torf o bobl ar lwyfan perfformio'r Maes
Rhun ap Iorwerth yn cyfweld â T James Jones
Rhun ap Iorwerth yn cyfweld â’r Archdderwydd, T James Jones, ar gyfer S4C
Rhodri Morgan
Y cyn-Brif Weinidog, Rhodri Morgan, yn cyhoeddi enw enillydd 'Dewis y Bobl' - sef Alex Duncan
Cildraeth
Dyma waith Alex Duncan, enillydd 'Dewis y Bobl', sef Cildraeth
Arddangosfa goginio
Arddangosfa goginio ym mhabell Cymru Y Gwir Flas gyda Nerys Howell
Torf o bobl
Torf o bobl yn mwynhau'r haul ar ddiwrnod olaf Eisteddfod 2012