Mewn Llun: Caerdydd a Bae Colwyn yn croesawu'r Gemau Paralympaidd

27 Awst 2012 Diweddarwyd 18:28 BST

Cymru'n dathlu cychwyn y Gemau Paralympaidd.
Y seiclwr Paralympaidd Simon Richardson wnaeth danio'r Grochan yng Nghaerdydd a rhoi cychwyn ar ddiwrnod o ddigwyddiadau yn y ddinas
Y seiclwr Paralympaidd Simon Richardson wnaeth danio'r Grochan yng Nghaerdydd a rhoi cychwyn ar ddiwrnod o ddigwyddiadau yn y ddinas
Bu'r fflam ar daith o amgylch y ddinas, gan gynnwys Canolfan Chwaraeon Lecwydd
Bu'r fflam ar daith o amgylch y ddinas, gan gynnwys Canolfan Chwaraeon Lecwydd
Aeth y Fflam, mewn llusernau'r glöwr, i Ysbyty Rookwood yn Llandaf, Caerdydd. Mae'r ysbyty yn cynnig gwasanaeth a gofal ar gyfer cleifion sydd angen triniaeth hir dymor ar ôl strôc, anafiadau i'r ymennydd neu anafiadau asgwrn cefn.
Aeth y Fflam, mewn llusernau'r glöwr, i Ysbyty Rookwood yn Llandaf, Caerdydd. Mae'r ysbyty yn cynnig gwasanaeth a gofal ar gyfer cleifion sydd angen triniaeth hir dymor ar ôl strôc, anafiadau i'r ymennydd neu anafiadau asgwrn cefn.
Yng nghanol Caerdydd roedd cyfle i weld a chymryd rhan mewn amryw o weithgareddau chwaraeon Paralympaidd, gan gynnwys jiwdo
Yng nghanol Caerdydd roedd cyfle i weld a chymryd rhan mewn amryw o weithgareddau chwaraeon Paralympaidd, gan gynnwys jiwdo
Roedd y glaw wedi cael effaith ar ddigwyddiadau yn Yr Ais, ond roedd digwyddiadau dan do fel tenis bwrdd, wedi denu'r torfeydd
Roedd y glaw wedi cael effaith ar ddigwyddiadau yn Yr Ais, ond roedd digwyddiadau dan do fel tenis bwrdd, wedi denu'r torfeydd
Peiriannau rhwyfo yn Yr Ais, Caerdydd
Roedd yr arddangosfeydd yn gyfle i bobl gael blas ar y campau
Cafodd y Fflam ei chludo mewn taith gyfnewid ar hyd y trac athletau ym Mae Colwyn yn ogystal (Llun: Matt Cripps)
Cafodd y Fflam ei chludo mewn taith gyfnewid ar hyd y trac athletau ym Mae Colwyn yn ogystal
Cafodd y Fflam ei chludo mewn taith gyfnewid ar hyd y trac athletau ym Mae Colwyn yn ogystal (Llun: Matt Cripps)
Fe wnaeth y Fflam gyrraedd Bae Colwyn mewn hofrennydd
I nodi cychwyn y Gemau cafodd gêm o bêl-fasged cadair olwyn ei gynnal ym Mharc Eirias (Llun: Matt Cripps)
I nodi cychwyn y Gemau cafodd gêm o bêl-fasged cadair olwyn ei gynnal ym Mharc Eirias
Glaw trwm ar gychwyn ymarferion ar gyfer y cyngerdd nos Lun ym Mae Caerdydd
Ond roedd angen ymbarél ar gyfer y dathliadau ym Mae Caerdydd wrth i'r ymarferion munud ola’ gael eu cynnal
Ond fe wnaeth Only Men Aloud ymarfer er gwaetha'r glaw
Ond fe wnaeth Only Men Aloud ymarfer er gwaetha'r glaw