Stwidios artistiaid gogledd Cymru yn agor i'r cyhoedd

7 Medi 2012 Diweddarwyd 07:05 BST

Cyfle i'r cyhoedd gael golwg tu mewn i stiwdios artistiaid
Sandra Margaret Webb
Mae'r Helfa Gelf yn ddigwyddiad pan mae artistiaid yn agor eu stiwdios i'r cyhoedd i gael golwg ar eu lleoliad gwaith. Fe fydd y stiwdios ar agor bob dydd Gwener, Sadwrn a Sul ym mis Medi. Un o'r rhai fydd yn agor y drws yw Sandra Margaret Webb o Ddinbych.
Dyfed Wyn Jones
Mae Dyfed Wyn Jones o Ddinbych ac yn defnyddio dulliau traddodiadol y gof. Hon ydi'r Helfa Gelf fwya' erioed gan fod 300 o artistiaid yn cymryd rhan.
Wini Jones Lewis
Ymhlith yr artistiaid mae Wini Jones Lewis sydd â stiwdio ger Caernarfon. Daw'r artistiaid o Wynedd, Conwy, Wrecsam, Sir Ddinbych a Fflint.
Matt Sherratt
Bydd Matt Sherratt yn arddangos cyfres o gerfluniau cerameg yn ei stiwdio ger Llangernyw yn Sir Conwy. Mae map ar gael yn dangos i'r cyhoedd ble yn union mae'r stiwdios a phryd y maen nhw ar agor.
Laura Capper
Bydd modd gweld gwaith Laura Capper, celfi wedi'u hail-ddylunio a'u hadfer â llaw, yn Yr Wyddgrug, Sir y Flint. "Dwi'n gweithio ar fy mhen fy hun yn fy stiwdio gydol y flwyddyn," meddai. "Ond mae'n deimlad braf bod yng nghwmni grŵp mwy o gydweithwyr a dwi wrth fy modd yn cyfarfod ag ymwelwyr a bod yn rhan o rywbeth mwy."
Jonathan Brier
Mae Jonathan Brier yn gweithio ar bortreadau, gwaith ffigurol a bywyd llonydd mewn olew yn ei gartref ger Wrecsam. Bydd modd i'r cyhoedd fynd i'r digwyddiadau yn rhad ac am ddim gan fod cyllid wedi ei dderbyn oherwydd Cynllun Datblygu Gwledig Cymru.
Rachel Roberts
Mae stiwdio Rachel Roberts ger Y Rhyl, Sir Ddinbych ac mae stiwdios yr artistiaid mewn pob math o lefydd, gan gynnwys siediau, ysguboriau, capeli, ac orielau.