Arddangosfa Artes Mundi yn agor yng Nghaerdydd

6 Hydref 2012 Diweddarwyd 11:42 BST

Gwaith saith artist ar restr fer cystadleuaeth gelfyddydol
Miriam Bäckström
Mae gwaith saith artist, gan gynnwys Miriam Bäckström o Sweden, yn cael eu harddangos fel rhan o gystadleuaeth Artes Mundi.
Gwaith gan Sheela Gowda
Bydd gwaith gan Sheela Gowda o India hefyd i'w weld fel rhan o'r gystadleuaeth, sydd â gwobr o £40,000 i'r enillydd.
Tania Bruguera
Hon yw'r bumed flwyddyn i Artes Mundi gael ei chynnal. Ymhlith yr artistiaid ar y rhestr fer yw Tania Bruguera o Cuba.
Gwaith gan Phil Collins
Phil Collins yw'r unig artist o Brydain ar y rhestr fer.
Gwaith gan Teresa Margolles
Cafodd waith Teresa Margolles o Fecsico ei ddewis allan o'r 576 o artistiaid unigol o dros 90 o wledydd a enwebwyd yn wreiddiol.
Darius Mikšys
Bydd gwaith Darius Mikšys o Lithuania yn rhan o'r arddangosfa yn yn yr Amgueddfa Gelf Genedlaethol o dan do Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.
Apolonija Šušteršič
Apolonija Šušteršič o Slofenia yw seithfed artist yr arddangosfa sydd yn cychwyn ar 6 Hydref 2012 ac yn gorffen ar Ionawr 13 2013. Bydd enillydd y gystadleuaeth yn cael ei ddewis ar 29 Tachwedd.