Gwasanaeth ar gyfer April

8 Hydref 2012 Diweddarwyd 10:27 BST

Gorymdaith a gwasanaeth ddydd Sul ym Machynlleth ar gyfer April Jones
Cannoedd yn cerdded drwy ganol Machynlleth
Roedd gorymdaith drwy ganol Machynlleth cyn y gwasanaeth arbennig yn yr eglwys ddydd Sul ar gyfer April Jones.
Cannoedd yn gorymdeithio drwy Fachynlleth cyn y gwasanaeth ddydd Sul
Roedd cannoedd yn gorymdeithio drwy'r dref cyn y gwasanaeth i ddangos eu cefnogaeth i April Jones a'i theulu
Cannoedd yn gorymdeithio drwy Fachynlleth cyn y gwasanaeth ddydd Sul
Roedd nifer fawr o'r bobl yn gwisgo pinc, hoff liw April
Cannoedd o bobl y tu allan i Eglwys San Pedr Machynlleth
Roedd y gwasanaeth yn Eglwys San Pedr Machynlleth
Taflen gwasnaeth arbennig
Roedd o'n wasanaeth arbennig gyda thaflen gwasanaeth arbennig gydag enw April arno
Roedd tu mewn yr eglwys yn llawn, nifer yn sefyll a channoedd mwy y tu allan
Roedd tu mewn yr eglwys yn llawn, nifer yn sefyll a channoedd mwy y tu allan
Y Parchedig Kathleen Rogers
Y Parchedig Kathleen Rogers yw offeiriad y plwy
Esgob Bangor, yr Esgob Andrew John, yn arwain y gwasanaeth
Esgob Bangor, yr Esgob Andrew John, yn arwain y gwasanaeth
Mam yn gafael yn dynn yn ei mherch y tu allan i Eglwys San Pedr, Machynlleth
Roedd cannoedd y tu allan i'r eglwys gyda'r fam yma yn gafael yn dynn yn ei mherch
Mae nifer fawr o bobl, gan gynnwys yr heddlu, yn gwisgo rhubanau pinc yn y dref
Mae nifer fawr o bobl, gan gynnwys yr heddlu, yn gwisgo rhubanau pinc yn y dref