Mewn Llun: Llusernau yn y canolbarth yn cofio April Jones

9 Hydref 2012 Diweddarwyd 08:23 BST

Pobl Machynlleth a chymunedau ar draws y canolbarth yn rhyddhau llusernau a balŵns pinc i nodi union amser wythnos wedi i April Jones gael ei gweld diwethaf.
Fe wnaeth pobl ym Machynlleth a chymunedau ar draws y canolbarth ryddhau llusernau a balŵns pinc i nodi union amser wythnos wedi i April Jones gael ei gweld diwethaf.
Fe wnaeth pobl ym Machynlleth a chymunedau ar draws y canolbarth ryddhau llusernau a balŵns pinc i nodi union amser wythnos wedi i April Jones gael ei gweld diwethaf.
Mair Raftree, mam fedydd April, yn cusanu ei balwn cyn ei ryddhau
Mair Raftree, mam fedydd April, yn cusanu ei balwn cyn ei ryddhau.
Dyn yn cario balŵns pinc
Roedd pobl yn cael eu hannog i oleuo cannwyll neu ryddhau balŵn pinc, hoff liw April.
Llusernau
Cafodd digwyddiadu tebyg eu cynnal yn Aberystwyth a Thywyn. Ond ym Machynlleth yr oedd y gefnogaeth mwya'.
Balŵns pinc
Dyma oedd ymateb Machynlleth wrth i rieni April, Coral a Paul Jones, ryddhau llusern o'u gardd mewn digwyddiad preifat.
Llusernau
Toc wedi 7pm fe ddechreuodd y llusernau gael eu rhyddhau i'r awyr
Llusernau
Yn fuan roedd cannoedd o lusernau a balŵns yn cael eu cludo yn y gwynt
Llusernau
Mae'r chwilio am April yn parhau yn yr ardal. Dydi'r chwilio ddim yn digwydd dros nos erbyn hyn, dim ond yng ngolau dydd.