Mewn lluniau: Anhrefn llifogydd

23 Tachwedd 2012 Diweddarwyd 08:44 GMT

Y tywydd drwg ddydd Iau yn achosi anhrefn i deithwyr a thrigolion mewn sawl rhan o'r wlad.
Llifogydd ar yr A55 ger Bangor, Gwynedd
Daeth glaw trwm a gwyntoedd cryfion ag anhrefn i deithwyr ar draws Cymru, gyda'r gogledd orllewin yn ddiodde' waethaf. Caewyd rhan o'r A55 ger Bangor am 12 awr.
Llifogydd yng ngogledd Cymru
Cafodd y llun yma ei gyhoeddi ar wefan Twitter.
Fan yn sownd ym Mhenygroes, Gwynedd.
Aeth y fan yma yn sownd ym Mhenygroes, Gwynedd.
Llanberis, Gwynedd
Roedd Stryd Fawr Llanberis o dan ddŵr brynhawn Iau.
Flooding in Llanberis, Gwynedd
A doedd y dŵr ddim wedi clirio erbyn y nos yn Llanberis.
Rhosgadfan, Gwynedd
Roedd y llifogydd wedi mynd i'r tai ym mhentref Rhosgadfan, Gwynedd.
Mynydd Llandegai
Dywedodd Alex Rasmussen, sy'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, ei bod wedi gosod bagiau tywod y tu allan i'w thŷ ym Mynydd Llandegai, Gwynedd.
Tynnwyd y llun yma gan Stephen Andrews 50 llath o'i gartref ym Mrynrefail, Gwynedd.
Tynnwyd y llun yma gan Stephen Andrews 50 llath o'i gartref ym Mrynrefail, Gwynedd.