Treisio: Beirniadu ymateb y DU

  • 16 Ionawr 2013
Dr Rachel Turner, Derick Crawford and Diane Davies
Brwydrodd Dr Rachel Turner a Diane Davies er mwyn adfer enw da Derick Crawford

Mae dwy fenyw a roddodd dystiolaeth i ryddhau dyn a gyhuddiwyd o'u treisio wedi beirniadu llywodraeth y DU am beidio cefnogi eu galwad am ymchwiliad i'r mater.

Fe gafodd Diane Davies, 63, o Ynys Môn a Dr Rachel Turner, 30, o Sir Hertford eu treisio ar ynys Barbados o fewn dyddiau i'w gilydd yn 2010.

Cafodd Derick Crawford, 47, o Barbados, ei gyhuddo o'u treisio ond cafodd yr achos ei daflu allan o'r llys fis diwethaf.

Roedd y ddwy fenyw wedi ildio'u hawl i aros yn ddienw er mwyn dadlau achos Mr Crawford, gyda'r ddwy yn dweud nad ef oedd y dyn a'u treisiodd.

Ymchwiliad

Dywedodd Dr Turner bod y ddwy yn siomedig gyda'r diffyg cefnogaeth gan y llywodraeth.

Mae'r ddwy wedi galw am ymchwiliad i'r driniaeth a gawson nhw gan yr heddlu, a pham bod yr heddlu wedi mynnu bod Mr Crawford yn euog am gymaint o amser ar ôl dweud nad ef oedd yn gyfrifol, ac er nad oedd unrhyw dystiolaeth fforensig i gysylltu Mr Crawford â'r drosedd.

Pryder y ddwy oedd nad oedd llywodraeth Prydain am ymddangos fel pe bai nhw'n beirniadu heddlu Barbados gan eu bod yn talu am hyfforddi aelodau o Heddlu Brenhinol Barbados (RBP).

Rachel Turner, Diane Davies, Derick Crawford ac Andrew Pilgrim
Mae Dr Turner, Mrs Davies, Derick Crawford a'i gyfreithiwr Andrew Pilgrim am gael ymchwiliad llawn

Dywedodd Mrs Davies: "Tra bod yr heddlu yn gwrthod hawliau dioddefwyr a dewis anwybyddu eu sylwadau, maen nhw'n chwerthin ar ben plismona gwaraidd, ac yn chwerthin ar ben dinasyddion Prydain sy'n talu am eu hyfforddiant.

"Os ydym yn gwario arian i hyfforddi plismyn Barbados, yna mae'r arian yn cael ei wastraffu gan eu bod yn dewis anwybyddu'r hyn y maen nhw wedi dysgu.

"Mae'r dyn a'n treisiodd ni yn dal â'i draed yn rhydd i ymosod eto, ac mae'n siwr y gwnaiff o gan wybod na fydd yn cael ei ddal."

Iawndal

Wedi i'r achos yn ei erbyn fethu dywedodd Mr Crawford, a dreuliodd 18 mis yn y carchar, y byddai'n gwneud cais am iawndal am gael ei garcharu ar gam.

Mewn cynhadledd newyddion yn Barbados, dywedodd Mr Crawford ei fod wedi cael ei orfodi i gyffesu i'r drosedd. Dywedodd yr RBP eu bod yn fodlon gyda'u hymchwiliad.

Mewn llythyr at Mrs Davies, dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dramor bod Uwch Gomisiynydd Prydain yn Barbados wedi cwrdd gyda Thwrnai Cyffredinol yr ynys a Chomisiynydd yr Heddlu yno i "godi eu pryderon".

Ond mae'r llythyr yn ychwanegu: "Nid wyf yn credu bod eich beirniadaeth agored o'r heddlu ar hyn o bryd yn debyg o gyrraedd y nod yr ydym yn rhannu - sef i sicrhau cyfiawnder i chi ac i sicrhau nad yw'r fath beth yn digwydd eto."