Damwain: Menyw yn yr ysbyty

  • 8 Chwefror 2013

Mae menyw yn yr ysbyty wedi damwain ar draffordd yr M4 ger Abertawe brynhawn Gwener.

Cafodd dwy lôn eu cau wedi i'w char daro'r llain ganol.

Ar ôl y ddamwain cyrhaeddodd dwy injan dân o Dreforys.

Roedd y ddamwain tua 3.10pm i gyfeiriad y gorllewin ac ochr draw i ffordd ymadael Cyffordd 47.