Abertawe'n paratoi am barti i ddathlu ennill Cwpan y Gynghrair

  • 25 Chwefror 2013
Abertawe'n dathlu ennill Cwpan Capital One Image copyright PA

Mae'n anodd crynhoi camp Abertawe yn Wembley brynhawn Sul.

Ar ddiwrnod ola'r tymor yn 2003, roedd rhaid i'r clwb ennill i gadw'u statws yn y gynghrair bêl-droed - drwy lwc fe wnaethon nhw.

Deng mlynedd yn ddiweddarach, mae'r clwb yn yr Uwch Gynghrair, wedi ennill un o brif dlysau pêl-droed Lloegr ac yn paratoi i chwarae yng nghystadlaethau Ewrop wedi absenoldeb o dros 20 mlynedd.

Ac mae'r cyfan wedi digwydd yn nhymor canmlwyddiant y clwb.

Dydd Sul fe wnaeth Abertawe guro Bradford City o 5-0.

Un o'r cyntaf i'w llongyfarch oedd Llywydd y Cynulliad, Rosemary Butler.

"Mae hwn yn ganlyniad enwog i Michael Laudrup a'i dîm, a hefyd i ddinas Abertawe.

"Dyma'r tro cyntaf i dîm o Gymru ddod â Chwpan y Gynghrair yn ôl i Gymru, sy'n golygu bod y fuddugoliaeth yn ehangach na champ pêl-droed yn unig.

"Mae'n ddiwrnod hanesyddol i chwaraeon yng Nghymru ac yn un a fydd yn parhau drwy'r blynyddoedd sydd i ddod.

"Rwyf mor hapus dros gefnogwyr y clwb a thrigolion y ddinas gyfan, ac rwy'n amau y bydd tipyn o bennau tost yn Abertawe bore yfory."

Bws agored

Cyn pen dim daeth y cyhoeddiad y bydd gorymdaith arbennig i ddathlu'r llwyddiant.

Fe fydd bws agored yn cludo'r tîm drwy ddinas Abertawe nos Fawrth, gan roi cyfle i'r miloedd o gefnogwyr nad oedd yn medru teithio i Wembley i ganu clodydd eu harwyr.

Dywedodd Maer y Ddinas, y Cynghorydd Dennis James: "Mae hon yn foment anhygoel i'r Elyrch ac i Abertawe gyfan.

"Ar ôl ennill dyrchafiad i'r Uwch Gynghrair, mae digwyddiadau dydd Sul yn agor pennod newydd yn hanes llwyddiant ysgubol i dîm pêl-droed ein dinas.

"Rwy'n siŵr y bydd miloedd o gefnogwyr yn aros i fod yn rhan o ddigwyddiad a fydd yn cael ei gofio am flynyddoedd."

Mae trefniadau eisoes yn eu lle i gau rhai ffyrdd fel bod y bws yn gallu teithio o'r Kingsway cyn troi ar hyd Ffordd Sain Helen ac i Neuadd y Ddinas.

Roedd arweinydd Cyngor Abertawe yn barod i roi teyrnged i'r tîm a'u cadeirydd, ac yn awyddus i bwysleisio'r budd economaidd allai ddod i'r ddinas yn dilyn y llwyddiant.

Dywedodd David Phillips: "Roedd llygaid y byd ar Wembley, a'n clwb ni sy'n ennill y clodydd.

"Hoffwn longyfarch Michael Laudrup, ei staff a'r chwaraewyr.

"Rhaid diolch hefyd i'r cadeirydd Huw Jenkins a'r bwrdd am y modd y maen nhw wedi llywio'r clwb i'r brig yn nhymor canmlwyddiant y clwb.

"Degawd yn ôl roedd y clwb bron â diflannu'n llwyr, ond nawr rydym yn edrych ymlaen at gystadlu yn Ewrop y tymor nesaf."

Mae presenoldeb Abertawe yn yr Uwch Gynghrair wedi ychwanegu amcangyfrif o £58 miliwn o hwb economaidd i'r ddinas yn y tymor cyntaf yn unig, ac mae disgwyl i ymweliadau gan glybiau o Ewrop roi hwb ychwanegol.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.