Carcharorion yn arddangos lluniau yng Nghymru

14 Mawrth 2013 Diweddarwyd 08:02 GMT

Elusen yn dadorchuddio gwaith celf carcharorion yng Nghymru
Early Morning City Road
Mae'r arddangosfa, 'Secure', yn cynnwys peintiadau, dyluniadau, cerflunweithiau, cerddoriaeth ac ysgrifennu creadigol gan garcharorion, pobl mewn ysbytai diogel a phobl ar brofiannaeth yng Nghymru.
Street Lamp, Venice
Trefnwyd yr arddangosfa gan Yr Ymddiriedolaeth Koestler, elusen sydd yn hyrwyddo gwaith celf mewn carchardai.
Underwater Wonderland
Nod yr elusen yw helpu carcharorion i fyw bywydau mwy positif drwy eu hannog i gymryd rhan yn y celfyddydau.
Me, Myself and I
Dyma'r tro cyntaf i'r elusen gynnal arddangosfa yng Nghymru.
Rest Bay
Mae'r arddangosfa wedi ei churadu gan chwech o droseddwyr ifanc o 16 i 17 oed o garchar Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda hyfforddiant gan guraduron proffesiynol.
Red Deer Stag
Bydd yr arddangosfa, sydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, yn cael ei hagor yn swyddogol ar Fawrth 14 tan Fai 26 2013.