Cam-drin: Arestio pumed dyn

John Allen yn cyrraedd Llys Ynadon Yr Wyddgrug ddechrau mis Awst
Image caption John Allen yn cyrraedd Llys Ynadon Yr Wyddgrug ddechrau mis Awst

Mae pumed dyn wedi cael ei arestio ar amheuaeth o gam-drin rhywiol mewn cartrefi plant yng ngogledd Cymru.

Mae'r dyn 62 oed o Wrecsam yn cael ei holi ar amheuaeth o gyflawn troseddau rhyw difrifol ac ymosodiadau rhywiol ar ddau fachgen 14 a 15 oed yn y 1980au.

Arestiwyd y dyn fel rhan o Ymgyrch Pallial sy'n edrych i mewn i honiadau diweddar o gam-drin flynyddoedd yn ôl yn y system gofal plant.

Hyd yma mae un dyn wedi cael ei gyhuddo o droseddau fel rhan o'r ymchwiliad.

Cafodd John Allen, 72 oed o Ipswich yn Suffolk, ei gyhuddo o 32 o droseddau'n ymwneud â 14 o fechgyn ac un ferch oedd rhwng saith a phymtheg oed.

Straeon perthnasol