Canlyniad Uwch Gynghrair Cymru

Port Talbot 4-3 Bala

Cafodd y pedair gêm arall eu gohirio o achos y tywydd.