Canlyniadau nos Wener 5 Awst / Results for Friday evening 5 August

Holl ganlyniadau nos Wener 5 Awst, gyda chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Friday evening 5 August with clips of the competitions.

[Cliciwch yma i weld canlyniadau dydd Gwener // Click here to see Friday's results]

Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer (Rhif cystadleuaeth16) / Cerdd Dant Party for up to 20 members (Competition number16)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer (16) / Cerdd Dant Party for up to 20 members (16)

1. Parti'r Efail

2. Lodesi Dyfi

Dawns Stepio i Grŵp (88) / Step Dance Group (88)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Stepio i Grŵp (88) / Step Dance Group (88)

1. Dawnswyr Talog

2. Dawnswyr Bro Taf

3. Clocswyr Trewen

Côr Llefaru dros 16 o aelodau (131) / Recitation Choir over 16 members (131)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Côr Llefaru dros 16 o aelodau (131) / Recitation Choir over 16 members (131)

1. Côr Sarn Helen

2. Côr Tawe

3. Parti Cynnwr

Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer (1) / Folk Song over 20 members (1)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer (1) / Folk Song over 20 members (1)

1. Côr Canna

2. Côr Caerdydd

3. Côr Eifionydd

Côr Cymysg dros 20 o aelodau (26) / Mixed choir with over 20 members (26)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Côr Cymysg dros 20 o aelodau (26) / Mixed choir with over 20 members (26)

1. Côrdydd

2. Côr Esceifiog

3. Côr CF1

Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (15) / Cerdd Dant Choir over 20 members (15)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (15) / Cerdd Dant Choir over 20 members (15)

1. Lleisiau Tywi

2. Côr Merched y Ddinas

Canlyniadau'r wythnos / The week's results

Canlyniadau'r Pagoda, Maes D, Theatr y Maes a'r Tŷ Gwerin / Results from the Pagoda, Maes D, Theatr y Maes and Tŷ Gwerin

Prif seremonïau'r wythnos

Mwy o'r Eisteddfod Genedlaethol ar BBC Cymru Fyw / More of the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw