Yr Athro Derec Llwyd Morgan, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017

Image copyright Iolo Penri