Lansio ymgynghoriad ar ddyfodol ffermio yn dilyn Brexit

Sheep Image copyright Getty Images

Bydd un o bwyllgorau'r Cynulliad yn gofyn am farn pobl ynglŷn â sut i gefnogi'r diwydiant amaeth yng Nghymru yn sgil Brexit.

Dywedodd y Pwyllgor Materion Gwledig y gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd ysgogi'r newid mwyaf mewn 40 mlynedd yn y diwydiant.

Ar hyn o bryd mae ffermwyr Cymru'n derbyn £250miliwn y flwyddyn mewn cymorthdaliadau o'r UE, yn ogystal â £500m dros chwe blynedd ar gyfer datblygu cefn gwlad.

Mae undeb yr NFU eisoes wedi lansio ymgynghoriad ymysg eu haelodau eu hunain, gan ddweud y dylai gadael Ewrop "ysgogi uchelgais newydd" ymysg ffermwyr.

Dywedodd AC UKIP Mark Reckless, cadeirydd y pwyllgor, y byddai'n "gyfle i ailstrwythuro polisiau amaethyddol a chefn gwlad... yn arbennig ar gyfer anghenion Cymru.

Mae disgwyl i'r ymgynghoriad holi:

  • Beth mae pobl am ei weld o ganlyniad i bolisïau ffermio;
  • Pa wersi y mae modd eu dysgu o bolisïau'r presennol a'r gorffennol, yng Nghymru a thu hwnt;
  • A ddylai Cymru dorri ei chwys ei hun neu rannu polisi cyffredinol â gweddill y DU.

"Wrth lunio polisïau newydd, mae angen i'r canlyniadau ar gyfer pobl Cymru gael eu hesbonio a'u deall yn glir," ychwanegodd Mr Reckless.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.