Cwis: Ble mae'r parc?

proms yn y Parc

Ar Ddydd Sadwrn, 10 Medi, bydd Proms yn y Parc BBC Cymru yn cael ei gynnal ym Mharc Eirias, Bae Colwyn.

Mae ganddom ni gyfoeth o barciau trefol a gwledig ymhob rhan o Gymru. Wyddoch chi ble mae'r rhain? Mae'r atebion ar waelod y dudalen.


Image copyright Bill Boaden

1) Mae fan hyn yn lle brafiach i dreulio p'nawn na'r ysbyty gerllaw. Ble mae'r parc?

(a) Parc Singleton, Abertawe

(b) Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd

(c) Parc Glan Clwyd, Bodelwyddan


Image copyright Eric Jones

2) Roedd 'na ŵyl boblogaidd yn cael ei chynnal yma tan yn ddiweddar.

(a) Parc Crug Mawr, Aberteifi

(b) Parc Waundew, Caerfyrddin

(c) Parc y Faenol, Bangor


3) Mi fuodd Radio Cymru yn cynnal partïon mawreddog yma yn y gorffennol a nawr mae'r lido wedi ail-agor. Ymhle?

(a) Parc Gwledig Cwm Dâr, Aberdâr

(b) Parc Ynysangharad, Pontypridd

(c) Parc, Y Bala


4) Be' am drip ar y llyn cyn cael pryd blasus wedi ei goginio gan Bryn? O ia, g'newch yn siwr nad ydych chi'n cicio'r bêl rygbi 'na i'r dŵr!

(a) Parc Cybi, Caergybi

(b) Parc Cosmeston, Penarth

(c) Parc Eirias, Bae Colwyn


5) Ymhle mae cartre ceidwad y goleudy hwn?

(a) Parc Gwledig Loggerheads, Yr Wyddgrug

(b) Parc Natur Penglais, Aberystwyth

(c) Parc y Rhath, Caerdydd


Image copyright Philip Pankhurst

(6) Roedd digon o le agored yn fan hyn i Adelina gael ymarfer ar gyfer yr opera.

(a) Parc Craig-y-Nos, Powys

(b) Parc Cyfarthfa, Merthyr Tudful

(c) Parc Gwledig Pembre, Sir Gaerfyrddin


Image copyright Geraint Roberts

(7) Fedrwch chi groesi'r bont a dyfalu ble mae'r parc hwn?

(a) Parc Glynllifon, Caernarfon

(b) Parc Gwledig Tŷ Mawr, Wrecsam

(c) Parc Wepre, Cei Connah


Atebion

1 (a) Parc Singleton, Abertawe

2 (b) Parc y Faenol, Bangor

3 (b) Parc Ynysangharad, Pontypridd

4 (c) Parc Eirias, Bae Colwyn

5 (c) Parc y Rhath, Caerdydd

6 (a) Parc Craig-y-Nos, Powys

7 (b) Parc Gwledig Tŷ Mawr, Wrecsam