Seremoni BAFTA Cymru yng Nghaerdydd

Richard H
Image caption Mae Richard Harrington a Mali Harries wedi eu henwebu yng nghategoriau'r Actor ac Actores gorau

Mae sêr y byd teledu a ffilm yng Nghaerdydd ar gyfer seremoni BAFTA Cymru yn Neuadd Dewi Sant.

Bwriad y seremoni yw gwobrwyo darlledu a chynhyrchu ym maes ffilm a theledu yng Nghymru ac mae 21 o gategorïau.

Roedd y seremoni yn dechrau am 19:30 ac yn cael ei ffrydio'n fyw ar wefan BAFTA Cymru.

Ym mis Medi cafodd yr enwebiadau eu cyhoeddi ac ymhlith y cyfresi teledu sydd wedi eu henwebu mae Y Gwyll, 35 Diwrnod a'r ffilm nodwedd Yr Ymadawiad.

Mae'r rhaglenni ffeithiol 'Tim Rhys Evans - All in the Mind', 'Swansea Sparkle: A Transgendered Story' a 'Iolo's Brecon Beacons' hefyd wedi eu henwebu mewn gwahanol gategorïau.

Am y tro cyntaf eleni mae'r Cymry sydd gweithio ar gynyrchiadau rhwydwaith y Deyrnas Unedig yn gallu cael eu cydnabod am fod meini prawf y gwobrau wedi eu haddasu.

Image copyright Wales News Service
Image caption Michael Palin yn cyrraedd gyda Terry Jones

Mae seren Monty Python, Terry Jones yn cael Gwobr Arbennig BAFTA am Gyfraniad i Ffilm a Theledu.

Mae'r actor a'r awdur gafodd ei eni ym Mae Colwyn wedi dweud ei fod yn dioddef o ddementia sydd yn effeithio ar ei allu i siarad.

Mae'r wobr yn cael ei chyflwyno gan Michael Palin a'i fab sydd yn derbyn y wobr.

Mae BAFTA Cymru hefyd wedi cyhoeddi mai Siân Grigg, yr artist colur sydd yn derbyn Gwobr Siân Phillips eleni.

Image copyright KIMBERLEY FRENCH
Image caption Siân Grigg yn gweithio â Leonardo di Caprio ar ffilm The Revenant

Dywedodd Siân Grigg cyn y seremoni: "Cefais fy synnu pan gysylltodd BAFTA Cymru â mi i roi gwybod y byddwn yn derbyn Gwobr Siân Phillips! Roedd yn anrhydedd enfawr cael fy ystyried ac yn hyfryd i un o'r celfyddydau creadigol gael ei chydnabod yn y fath fodd.

"Yn aml, nid yw colur yn cael sylw gan ei fod yn gyfrwng i helpu adrodd stori a dylai bylu i mewn i'r ffilm, felly mae'n hyfryd ei fod yn cael ei amlygu yn y ffordd hon."

Y DJ a'r cyflwynydd Huw Stephens sydd yn cyflwyno'r seremoni.

Ymhlith y rhai sydd wedi mynychu yw'r actores a'r ysgrifenwraig Sian Gibson, yr actor Richard Elis, yr actor Game of Thrones Robert Pugh a'r actores Catrin Stewart.