Lluniau: Y Parc yn 65

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn 65 oed ym mis Hydref 2016. Yn y parc mae mynyddoedd, llynnoedd, nentydd ac arfordir ysblennydd. Dyma ddetholiad o'r golygfeydd godidog sydd i'w gweld o fewn ffiniau'r parc.

Image copyright KrissWilliams
Image caption Yr Wyddfa. Yn 1,085 metr (3,560tr) o uchder dyma fynydd mwyaf Cymru
Image copyright HarryKennedy
Image caption Traeth godidog Harlech ym Meirionnydd
Image copyright Visit Wales Image Centre
Image caption Bermo a Llanaber yn y cefndir yn edrych dros arfordir dramatig Meirionnydd
Image caption Castell Carndochan, Llanuwchllyn
Image caption Mynyddoedd de Eryri gyda Phen Llŷn yn y cefndir
Image caption Tirwedd trawiadol Castell y Gwynt, ar y Glyder Fach
Image caption Llyn Mwyngil, Tal y Llyn, rhwng Dolgellau a Machynlleth
Image caption Yr olygfa eiconig o Lynnau Mymbyr a Phedol Yr Wyddfa
Image copyright EdWebster
Image caption Beddgelert, man poblogaidd gyda ymwelwyr sy'n dringo mynydd Moel Hebog ac sy'n dod i weld bedd y ci enwog
Image copyright Visit Wales Image Centre
Image caption Bont Abermaw, sy'n 700m o hyd, yn ymestyn dros yr Afon Mawddach ger y Bermo
Image copyright Tania&Artur
Image caption Yr olygfa o Reilffordd y Wyddfa
Image copyright Iolo Penri
Image caption Castell Dolbadarn ger Llanberis, sy'n dyddio o'r 13G
Image copyright Bearded_snapper
Image caption Cader Idris yn ne Eryri, gyda Llyn Cau yng nghanol y llun
Image copyright ARG_FLICKR
Image caption Aran Fawddwy i'w gweld drwy'r niwl
Image copyright Visit Wales Image Centre
Image caption Castell Harlech a Pen Llŷn yn y cefndir
Image copyright StuartMadden
Image caption Nant Ffrancon ger Bethesda, rhwng mynyddoedd y Glyderau a'r Carneddau. Rhewlif dros filoedd o flynyddoedd greodd y tirwedd dramatig
Image caption Mynyddoedd Eryri dan eira'r gaeaf