Cyn bêl-droediwr yn sôn am gam-drin

Mae llinell gymorth a sefydlwyd gan yr NSPCC i gefnogi'r rhai gafodd eu cam-drin fel plant yn y byd pêl-droed wedi derbyn dros 800 o alwadau wythnos yn unig ers ei sefydlu.

Erbyn diwedd wythnos diwethaf - dridiau wedi i'r llinell gael ei hagor - roedd staff yr elusen wedi cyfeirio 60 o achosion i sylw'r heddlu neu wasanaethau plant.

Mae BBC Cymru wedi yn clywed gan un o'r rhai gafodd ei gam-drin yn rhywiol fel plentyn tra'n chwarae pêl-droed.

Dywedodd Matthew Monaghan cyn chwaraewr proffeisynol o Ben Llŷn ei fod wedi peidio â siarad am y peth yn y gorffennol oherwydd ei fod yn ofni y byddai'n brifo aelodau o'i deulu i glywed yr hanes.

Dywedodd ei fod wedi meddwl lladd ei hun ar sawl achlysur oherwydd yr hyn ddigwyddodd iddo.

Bu'n gapten timau Cymru dan 16 a 18 oed, ond bu'n rhaid iddo roi'r gorau i'w yrfa wrth iddo dioddef o'r straen wedi iddo gael ei gam-drin.

Bu Mr Monaghan yn siarad gyda chyflwynydd rhaglen Post Cyntaf Radio Cymru, Dylan Jones.

Dwyedodd Mr Manahan ei fod yn parhau i ddioddef oherwydd yr ymosodiadau arno.

" Dwi ddim yn gallu cysgu. 'Dwi ar tablets ac mae nhw yn hepu gyda'r anxiety a'r panic attacks."