Canlyniadau Uwch Gynghrair Cymru

Canlyniadau nos Fawrth

Airbus 2-4 Bala

Aberystwyth 0-3 Bangor