Buddsoddiad i 'ddiogelu a chreu swyddi dur'

dur

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydd buddsoddiad o bron i £3m yn cynnal dros 550 o swyddi yn y sector dur yng Nghymru.

Yn ôl Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates bydd y buddsoddiad o £2.8m yn helpu creu 90 o swyddi newydd a diogelu 477 arall yn y sector.

Dywedodd Mr Skates y byddai'r buddsoddiad yn Code Serve ym Mryn-mawr, Dyfed Steels yn Llanelli, Express Reinforcements yng Nghastell-nedd a Celsa Steel yng Nghaerdydd yn helpu sicrhau dyfodol cynaliadwy i ddiwydiant dur Cymru.

Daw ei gyhoeddiad ychydig ddyddiau cyn canlyniad pleidlais ymhlith gweithwyr yn ffatri Tata ym Mhort Talbot, fydd yn penderfynu a fyddan nhw'n derbyn cynnig newydd i gadw'r safle ar agor neu beidio.

Image caption Dywedodd Ken Skates mai'r sector dur yw "un o flaenoriaethau pennaf Llywodraeth Cymru"

'Blaenoriaeth'

Dywedodd Mr Skates: "Mae dyfodol y diwydiant dur a busnesau dur yn hynod bwysig i weithgynhyrchu yng Nghymru.

"Yn wir, y sector dur yw un o flaenoriaethau pennaf Llywodraeth Cymru ac mae'n bleser cael cyhoeddi ein bod yn helpu pedwar busnes sydd rhyngddynt yn buddsoddi £8.75m mewn cyfleusterau newydd, offer newydd, prosiectau ehangu a gwelliannau amgylcheddol yng Nghymru.

"Rhyngon ni a nhw, bydd y buddsoddiadau'n creu 90 o swyddi newydd ac yn diogelu 477 o swyddi crefftus iawn yng Nghaerdydd a'r Cymoedd.

"Ar adeg pan fo'r sector yn wynebu amodau masnachu hynod anodd a chystadleuaeth lem o bob rhan o'r byd, mae diogelu swyddi hyd yn oed yn bwysicach nag erioed o safbwynt cynaliadwyedd y sector ac i dwf yr economi."

Straeon perthnasol