Cyrch cyffuriau: Dynion yn ymddangos o flaen y llys

HEDDLU GWENT Image copyright HEDDLU GWENT

Mae Heddlu Gwent wedi cyhoeddi bod 28 o bobl wedi eu harestio yn dilyn cyrch gwrth gyffuriau yng Nghasnewydd ddydd Mawrth.

Roedd bron i 300 swyddog wedi gweithredu 14 gwarant yng Nghasnewydd yn y cyrch cyffuriau 'mwyaf i gael ei gynnal yn hanes Heddlu Gwent.

Mae 11 o'r dynion gafodd eu harestio wedi ymddangos o flaen Llys Ynadon Casnewydd ddydd Mercher.

Maen nhw wedi eu cyhuddo o fod gyda chyffuriau dosbarth A yn eu meddiant gyda'r bwriad o'i ddosbarthu.

Mae chwech o'r dynion wedi eu cyhuddo a'u rhyddhau ar fechnïaeth i ymddangos o flaen llys yn y dyfodol.

Mae dau ddyn arall wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth tra bod swyddogion yn parhau gyda'u hymchwiliad.

Mae Heddlu Gwent yn galw ar unrhyw un sydd â gwybodaeth ynglŷn â'r achos i gysylltu drwy ffonio 101.