Chwech yn Llys Ynadon Casnewydd ar gyhuddiadau cyffuriau

Cyrchoedd Image copyright HEDDLU GWENT

Mae disgwyl i chwech o bobl fynd o flaen Llys Ynadon Casnewydd fore ddydd Iau, wedi eu cyhuddo o fod â chyffuriau dosbarth A yn eu meddiant gyda'r bwriad o'u cyflenwi i eraill.

Ddydd Mercher, cafodd 11 o ddynion eu cadw yn y ddalfa ar ôl bod o flaen ynadon, ac mae disgwyl iddyn nhw fynd o flaen Llys y Goron Casnewydd ar 8 Mawrth.

Fe ddaw hyn wedi i 28 o bobl gael eu harestio dyn dilyn cyrchoedd cyffuriau yng Nghasnewydd - y cyrch mwyaf i gael ei gynnal yn hanes Heddlu Gwent.

Mae wyth dyn arall wedi eu cyhuddo ac wedi'u rhyddhau ar fechnïaeth, a thri dyn ar fechnïaeth wrth i'r ymchwiliad barhau.

Mae Heddlu Gwent yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth ynglŷn â'r achos i gysylltu â nhw, drwy ffonio 101.