Cwmni Orthios 'wedi ymrwymo' i gynllun biomas Môn

Orthios

Mae cwmni Orthios yn dweud eu bod yn dal wedi ei ymrwymo i ddatblygu pwerdy biomas ar Ynys Môn, wedi iddi ddod i'r amlwg fod y datblygwyr yn chwilio am fuddsoddwyr newydd.

Fe ddaeth yr ansicrwydd am gynllun Parc Eco i'r amlwg am fod cytundeb gyda buddsoddwyr o China wedi methu, gan adael bwlch o £2bn.

Yn y datganiad, dywedodd Orthios eu bod wedi rhoi gwybod yn gyfrinachol i Gyngor Môn "fisoedd yn ôl" bod eu cytundeb gyda Sino Fortune Group wedi dod i ben, ac nad oedden nhw'n gweithio gyda nhw bellach.

"Ers hynny, rydym wedi ymgynghori â sefydliadau ariannol mawr, ac rydym yn cydweithio ag ymgynghorwyr blaenllaw er mwyn sichrau'r cyllid ar gyfer prosiect bwyd a phŵer Ynys Môn."

Y gobaith yw y bydd y pwerdy yng Nghaergybi, ar hen safle Alwminiwm Môn, yn creu hyd at 500 o swyddi.

Cafodd y safle ei brynu gan y cwmni yn 2015.

Image caption Bwriad Orthios yw codi safle Biomas ar hen safle Alwminiwm Môn

Mae Cyngor Môn yn dweud eu bod yn parhau'n ffyddiog y bydd cynllun i godi pwerdy biomas yno'n cael ei wireddu.

Dywedodd Dylan Williams, Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd y cyngor fod y cwmni yn awyddus i barhau gyda'r buddsoddiad a'r gwaith o gynhyrchu ynni.

"Yn amlwg mae'r sefyllfa ariannol wedi newid. Doedd yna ddim cytundeb ffurfiol i ariannu ond ein dealltwriaeth ni yw bod nhw'n edrych am ffynonellau gwahanol," meddai.