Lluniau: Dilyn y bandiau

Mae Dydd Miwsig Cymru yn gyfle i dynnu sylw at yr amrywiaeth eang o gerddoriaeth sydd yn cael ei gynhyrchu yma yng Nghymru. Mae'n gyfle hefyd i ambell i fand osod stamp ffasiynol.

Oeddech chi'n gwisgo crys-t eich hoff fand Cymraeg? Tybed wnaiff y casgliad yma brocio'r cof. Diolch i Angharad Jones am adael i ni rannu'r lluniau yma. Mae rhagor ohonyn nhw i'w gweld ar ei thudalen Facebook SRG Ddoe a Heddiw.


Ail Gyfnod

Image copyright Criw Byw

Band synthpop Cymreig oedd Ail Gyfnod. Cafodd y band ei ffurfio ar ddiwedd yr 1980au gan Gwion Huw a Dyfan Jones.

Aeth Gwion ymlaen i fod yn actor a mae wedi gwneud llawer o waith theatr a theledu gan gynnwys Rownd a Rownd, Iechyd Da ac Arachnid.

Ers 1995 mae Dyfan wedi bod yn gyfansoddwr a chyfarwyddwyr cerddoriaeth llawn amser, ac wedi cyfansoddi ar gyfer nifer fawr o gynyrchiadau teledu a ffilm.


Gofodwyr Piws

Image copyright Criw Byw

Aelodau Gofodwyr Piws oedd Robin Hughes, Alwyn Ward, Phil Morris, David Yates, Dyl Wyn, Edward Wez Robinson.

Cafodd y grŵp ei ffurfio yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy yn niwedd yr 80au pan roedd y sîn roc yn ffynnu yn yr ardal, ac yn ogystal â gigio'n rheolaidd wnaethon nhw hefyd greu sawl fideo ar gyfer rhaglen Fideo 9 yn y 90au cynnar.


Catatonia

Aelodau gwreiddiol Catatonia oedd Cerys Matthews, Mark Roberts, Paul Jones, Owen Powell, Aled Richards, Dafydd Ieuan, Clancy Pegg a Kris Jenkins.

Mark Roberts a Cerys Matthews oedd yn gyfrifol am ran fwyaf o ganeuon y band, wnaeth fwynhau llwydiant rhyngwladol gyda'r albyms International Velvet ac Equally Cursed & Blessed yn gwerthu cannoedd o filoedd o gopiau.


Hanner Pei

Roedd Hanner Pei yn fand ffync o Gaerdydd roedd yn eu anterth yn y 90au cynnar.

Ffurfiodd y band o fechgyn ysgol Ysgol Gyfun Glantaf, Caerdydd, yn eu plith Mathew Glyn, Ceri Evans, Rob Powell,Geraint Warrington, Siôn Edwards a Dafydd Palfrey.


Jess

Ffurfiodd y band Jess gan ffrindiau o Ysgol Uwchradd Aberteifi yn 1987 a daeth y band i wir amlygrwydd yn ystod diwedd yr 1980au, gan chwarae gigs ledled Cymru.

Rhyddhaodd Jess eu halbwm gyntaf Jess (1988) ar label Fflach. Cafodd Y Gath ei chyheoddi yn fuan wedyn (1989).

Mae llawer yn dweud mai eu halbwm nesaf, Hyfryd i Fod yn Fyw (1990) odd eu campwaith.

Aelodau Jess oedd Brychan Llŷr, Emyr Penlan, Chris Lewis ac Owain Thomas.


Tynal Tywyll

Image copyright Medwyn Jones

Grŵp pop Cymraeg o ardal Tregarth ger Bangor oedd Tynal Tywyll. Cafodd y band ei enwi ar ôl hen dwnel trên oedd yn cludo llechi rhwng Bethesda a Thregarth.

Yr aelodau oedd Ian Morris,Dafydd Felix Richards, Nathan Hall, Gareth Williams, Gruff Davies a Dylan Hughes.


Super Furry Animals

Cafodd Super Furry Animals eu ffurfio o weddillion Ffa Coffi Pawb, oedd yn cynnwys Gruff Rhys a Dafydd Ieuan fel aelodau gwreiddiol.

Ei albwm Mwng, yn ôl y son, yw'r cryno ddisg roc mwyaf llwyddianus o ran gwerthiant erioed yn yr iaith Gymraeg.


Crumblowers

Ffurfiodd y Crumblowers yn Ysgol Glantaf, Caerdydd, ar adeg pryd roedd yr ysgol yn ffynhonell nifer o fandiau adnabyddus fel Edrych am Jiwlia, Hanner Pei a'r Gwefrau.

Prif aelodau'r Crumblowers oedd y brodyr Lloyd ac Owen Powell (Catatonia) gydag Owen Stickler ar y drymiau.


Gorky's Zygotic Mynci

Band seicadelig o Gaerfyrddin oedd Gorky's Zygotic Mynci gafodd ei ffurfio yn 1991.

Roedd y band yn ddylanwad sylweddol ar fandiau cyfoes fel Radio Luxembourg, Eitha Tal Ffranco, a The Coral.

Mae aelodau'r grŵp, sef Euros Childs, Richard James a John Lawrence i gyd wedi rhyddhau cerddoriaeth yn unigol, ers i'r band ddod i ben ym mis Mai 2006.


Oes ganddoch chi grysau-t eiconig y bandiau yn cuddio yn rhywle? Beth am eu hanfon ar e-bost at cymrufyw@bbc.co.uk

Neu @BBCCymruFyw ar Twitter neu rhannwch nhw ar ein tudalen Facebook