Cwmni i greu 90 o swyddi newydd yn Wrecsam

swyddi

Fe fydd 90 o swyddi newydd yn cael eu creu yn Wrecsam, wrth i gwmni ariannol sefydlu yn y dref.

Mae cwmni Chetwood Financial Ltd, yn cael ei sefydlu dan arweiniad tîm rheoli sydd wedi bod yn gweithio mewn banciau manwerthu ar draws y DU ac mewn gwledydd tramor.

Mae'r cwmni wedi derbyn cefnogaeth ariannol o £750,000 gan Lywodraeth Cymru.

Fe fydd swyddfa'r cwmni wedi ei lleoli ym Mharc Technoleg Wrecsam.

Prifysgolion

Dywedodd Andy Mielczarek, Prif Swyddog Gweithredol Chetwood, ei fod yn "hynod o falch o fod yn seilio ein busnes yn Wrecsam.

"Rydym yn mynd i fod yn gweithio gyda Choleg Cambria a'r prifysgolion yng Nghymru i greu llwybr i ddod a'r doniau gorau mewn i'n busnes."

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates AC wedi croesawu'r newyddion, gan ddweud ei fod yn "newyddion gwych" i Gymru, a bod y prosiect yn "strategol bwysig ar gyfer y sector gwasanaethau ariannol proffesiynol.

"Bydd y buddsoddiad yn creu cyflog da a swyddi medrus sy'n cynnig cyfleoedd cyflogaeth sylweddol yng ngogledd ddwyrain Cymru, a bydd hefyd yn helpu i sefydlu'r rhanbarth fel lleoliad allweddol ar gyfer cwmnïau gwasanaethau ariannol."

Fe gyhoeddodd Mr Skates ddydd Gwener y bydd y £1m sydd wedi'i glustnodi yn helpu creu 100 o fusnesau a 260 o swyddi newydd dros y ddwy flynedd nesaf.