Davies yn ymddiheuro am fideo o ffrae yn Aberystwyth

Gareth Davies Image copyright Getty Images

Mae mewnwr Cymru, Gareth Davies wedi ymddiheuro ar ôl i fideo gael ei gyhoeddi ble mae'n ymddangos fel ei fod yn ffraeo â dynion drws yn Aberystwyth.

Cafodd lluniau o'r digwyddiad ym mis Awst y llynedd eu cyhoeddi ddydd Sadwrn gan bapur newydd The Sun, cyn i Gymru wynebu Lloegr yn y Chwe Gwlad.

Yn y lluniau mae Davies yn ymddangos fel ei fod yn dal esgid ac yn rhedeg ar ôl dyn yn ystod y digwyddiad fin nos.

Mae'r mewnwr wedi ymddiheuro gan ddweud ei fod wedi "ymateb yn anghywir i'r sefyllfa".

Yn y cyfamser mae Heddlu Dyfed Powys yn dweud eu bod yn ailedrych ar yr achos yn dilyn y dystiolaeth fideo newydd.

'Cyfrifoldeb'

Mae'n ymddangos bod Mr Davies wedi ymateb yn dilyn honiad bod merch wedi cael ei gwthio i'r llawr.

Yn y fideo mae modd clywed dynes yn dweud "Gareth plîs, nei di golli dy swydd am hyn".

Fe ymddiheurodd chwaraewr y Scarlets yn dilyn colled Cymru o 16-21 yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn, yn ôl y Sunday Times.

"Nes i ymateb yn anghywir i'r sefyllfa a dwi wedi dysgu ohono fe a deall fod gen i gyfrifoldeb i'r gêm drwy'r amser," meddai.

Dywedodd Undeb Rygbi Cymru eu bod wedi delio â'r mater yn fewnol a'u bod wedi atgoffa Mr Davies o'i "gyfrifoldebau fel chwaraewr rygbi rhyngwladol".

Fe wnaeth Heddlu Dyfed Powys ymchwilio i'r digwyddiad nôl ym mis Awst cyn penderfynu peidio â chymryd camau pellach oherwydd diffyg tystiolaeth.

"O ganlyniad i dystiolaeth fideo newydd, fe fydd Heddlu Dyfed Powys nawr yn adolygu'r digwyddiad yn unol â'r drefn," cadarnhaodd llefarydd.