Cwis: Pwy sy'n perthyn?

Mae pwy sy'n perthyn yn obsesiwn Cymreig a hel achau wedi mynd yn arferiad mor boblogaidd mae archifdy yng Ngwynedd wedi cyflwyno cwrs ar sut i olrhain hanes eich teulu.

Ydych chi'n gwybod pa berson adnabyddus sy'n perthyn i'r ffigyrau hanesyddol yma?