Gweinidog: 'Rhaid i'r Arglwyddi barchu'r refferendwm'

David Jones
Image caption Mae David Jones, AS Gorllewin Clwyd a gweinidog Brexit, yn ymweld â de Cymru ddydd Llun

Dylai Tŷ'r Arglwyddi barchu canlyniad y refferendwm i adael yr UE, yn ôl un o weinidogion Brexit Llywodraeth y DU.

Dywedodd David Jones AS hefyd bod agweddau o safbwynt Llywodraeth Cymru yn "cyd-fynd" â bwriad gweinyddiaeth Theresa May.

Bu Mr Jones, sy'n cynrychioli Gorllewin Clwyd yn San Steffan, yn ymweld â busnes ym Mhen-y-bont ddydd Llun.

Fe fydd yr Arglwyddi'n dechrau trafod mesur Erthygl 50 ar Brexit ar ôl eu gwyliau'r wythnos hon.

'Dyletswydd wladgarol'

"Fuaswn i'n awgrymu eu bod nhw'n edrych ar ganlyniad y refferendwm, oedd yn glir o blaid gadael yr UE, a'u bod yn edrych ar ganlyniad y bleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin - sy'n etholedig - oedd bedwar i un o blaid tanio proses Erthygl 50", meddai Mr Jones.

"Fel dywedodd David Davis y diwrnod o'r blaen, dwi'n siŵr y bydd yr Arglwyddi eisiau gwneud eu dyletswydd wladgarol."

Ychwanegodd Mr Jones nad ydy o'n credu'r sibrydion y gallai'r llywodraeth gael gwared â'r Arglwyddi os ydyn nhw'n atal Brexit - gan nad ydy o'n meddwl y bydd y tŷ yn gwneud hynny.

"Ar ddiwedd y dydd, fel siambr anetholedig, maen nhw yno i gynghori ac adolygu, ond nid i rwystro ewyllys y bobl," meddai.

'Cyfraniad pwysig'

Dywedodd hefyd bod papur gwyn gan Lywodraeth Cymru, oedd yn galw am "ran" i Gymru yn y farchnad sengl, yn "gyfraniad pwysig".

Ychwanegodd: "Dydy'r papur gwyn mewn gwirionedd ddim yn dweud bod yn rhad i ni aros yn y farchnad sengl, ond y dylen ni gael y mynediad gorau posib i'r farchnad sengl ac mae hynny'n cyd-fynd â safbwynt Llywodraeth y DU."

"Beth 'dan ni eisiau gwneud ydy taro bargen masnach rydd gynhwysol iawn gyda'r Undeb Ewropeaidd i'n galluogi ni i barhau i fasnachu gyda'r farchnad sengl yn ddirwystr, ac i gwmnïau Ewropeaidd allu barhau i fasnachu yn y DU."

Bydd Mr Jones hefyd yn rhoi tystiolaeth i bwyllgor yn y Cynulliad yn ddiweddarach ddydd Llun.

Straeon perthnasol