Cais i wrthod adeiladu ysgol gynradd newydd Gorseinion

Parc y Werin
Image caption Mae rhai'n dweud mai Parc y Werin yw'r unig ofod cyhoeddus yn y dref gyda chaeau chwarae

Gallai cynlluniau i adeiladu ysgol gynradd newydd ar safle parc yng Ngorseinon, Abertawe, gael eu gwrthod os bydd cais i gofrestru'r tir fel maes pentref yn cael ei dderbyn.

Mae'r cais wedi ei gyflwyno gan ymgyrchwyr sydd yn gwrthwynebu adeiladu'r ysgol ar safle Parc y Werin ac mae disgwyl i ymgynghoriad cyhoeddus bara tridiau.

Er mwyn llwyddo, mae'n rhaid i'r ymgyrchwyr ddangos bod y parc wedi cael ei ddefnyddio at ddibenion hamdden yn y gymuned am o leiaf 20 mlynedd.

Ar hyn o bryd, mae adrannau iau a babanod Ysgol Gynradd Gorseinon wedi eu lleoli ar ddau safle gwahanol, ond bwriad Cyngor Abertawe yw uno'r ddwy adran dan yr un to.

Mae'r prosiect £6m i ddatblygu Parc y Werin wedi cael ei gymeradwyo, ond mae rhai yn lleol yn gwrthwynebu gan mai'r parc yw'r unig ofod cyhoeddus yn y dref gyda chaeau chwarae.

'Diogelu ardaloedd gwyrdd'

Un sydd eisiau i'r parc aros fel y mae yw cynghorydd tref Gorseinon, Clare Lewis:

"Dydyn ni ddim eisiau stopio'r cynlluniau i gael ysgol newydd, rydyn ni eisiau'r ysgol gael ei hadeiladu ar safle gwahanol," meddai.

Image caption Diogelu ardaloedd gwyrdd yw'r nod, meddai Clare Lewis

"Rydyn ni'n dal i obeithio y gallai'r cyngor gyfaddawdu ar safle'r ysgol newydd.

"Maen nhw'n adeiladu ar nifer o diroedd gwyrdd yr ardal, ac rydym eisiau diogelu'r ardaloedd gwyrdd sydd gennym ni."

'Rhwystredig'

Yn ôl cynlluniau'r cyngor, bydd tua 6.5% o'r parc yn cael ei golli drwy adeiladu'r ysgol newydd, a bydd y caeau chwarae fydd yn cael eu defnyddio gan yr ysgol hefyd ar gael at ddefnydd y gymuned leol.

Dywedodd arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart: "Mae'n rhwystredig iawn. Pan rydych chi'n siarad gyda'r plant maen nhw eisiau ysgol newydd a 'dydyn nhw ddim yn gallu deall pam nad ydyn ni'n bwrw ymlaen gydag adeiladu'r ysgol newydd. Mae'r rhieni yn rhwystredig ac rydym ni'n rhwystredig hefyd.

Image caption Mae angen rhoi'r "awyrgylch orau i'r plant" yn ôl arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart

"Dwi'n deall fod pobl yn bryderus am ardaloedd y parc ac eisiau cadw'r llefydd agored, ac rydym ni'n cydweld gyda nhw. Ond yn y dyddiau sydd ohoni mae rhaid i ni geisio rhoi'r ysgol orau a'r awyrgylch orau i'r plant.

Os bydd cais ar gyfer y maes pentref yn methu, yna mae'r cyngor wedi cadarnhau y byddan nhw'n bwrw ymlaen gyda'r gwaith adeiladu, cyn gynted â phosib.