Tasglu cymoedd y de i fod yn 'niwsans' i annog cynnydd

Cyfarfod ym Merthyr Tudful
Image caption Roedd Alun Davies yn cadeirio cyfarfod cyhoeddus i hel syniadau ar gyfer tasglu'r cymoedd ym Merthyr Tudful

Fe fydd yn rhaid i gorff newydd sy'n anelu i godi safonau byw yng nghymoedd y de fod yn "niwsans o fewn y llywodraeth" er mwyn annog cynnydd, yn ôl gweinidog.

Alun Davies, AC Blaenau Gwent a gweinidog y Gymraeg a dysgu gydol oes, sy'n cadeirio tasglu cymoedd y de.

Dywedodd nad oes 'na'r un adran yn Llywodraeth Cymru fydd yn cael ei heithrio o sgrwtini'r tasglu.

Fe ddywedodd Mr Davies hefyd mai creu "adfywiad diwydiannol" yn y cymoedd yw'r bwriad, nid adeiladu isadeiledd newydd fel ffyrdd.

Roedd e'n siarad wedi iddo gadeirio cyfarfod cyhoeddus i hel syniadau ar gyfer y tasglu ym Merthyr Tudful nos Lun.

"Trideg mlynedd yn ôl, roedd gwleidyddion gwahanol o lefydd gwahanol yn gwneud yr un addewidion ac yn dweud yr un peth, a dyna pam fod rhaid i ni lwyddo heddiw," meddai.

"Mae hynny'n dod â ni'n ôl at bwysigrwydd y dull 'dan ni'n ei ddefnyddio - nid creu adran newydd yn y llywodraeth ar gyfer y cymoedd, fyddai'n didoli popeth yn daclus a hawdd i'r gweision sifil, ond bod yn ychydig o niwsans yn y llywodraeth hefyd, gwthio gwahanol adrannau a dweud wrth Fae Caerdydd a gwahanol weinidogion 'dwi eisiau i chi wneud hyn go iawn."

Mae'r cyfarfodydd cyhoeddus yn cael eu trefnu dan yr enw Trafod y Cymoedd, a daw'r digwyddiad ym Merthyr wedi cyfarfod ym mhentre' Cymer, Castell-nedd Port Talbot, bythefnos yn ôl.