Cynllun taclo tlodi, Cymunedau'n Gyntaf, yn dod i ben

Port Talbot Image copyright Getty Images

Bydd cynllun taclo tlodi'r llywodraeth, Cymunedau'n Gyntaf, yn dod i ben, yn ôl yr ysgrifennydd cymunedau.

Dywedodd Carl Sargeant bod perfformiad y cynllun wedi bod yn gymysg a bod "tlodi yn parhau yn her 'styfnig a chyson".

Wedi'r cyhoeddiad yn y Senedd, dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, bod y ffaith bod diffyg cynllun yn lle Cymunedau'n Gyntaf yn "scandal".

Ychwanegodd yr ysgrifennydd y byddai'r cynllun yn parhau i dderbyn cyllid ar 70% o'r lefel bresennol hyd at Fawrth 2018.

740 o swyddi

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod y ffigyrau diweddara' yn dangos bod 740 o swyddi yn cael eu cefnogi gan y cynllun, sy'n gwario tua £30m y flwyddyn.

Ar un cyfnod, roedd yn cefnogi tua 200 o brosiectau ond daeth y nifer i lawr oherwydd pryder am effeithiolrwydd y cynllun.

Ym mis Hydref dywedodd Mr Sargeant ei fod â'i "fryd ar gael gwared" ar y cynllun, ac wrth wneud y cyhoeddiad ddydd Mawrth dywedodd ni all "un cynllun unigol daclo tlodi".

Dywedodd hefyd y byddai £6m ar gael wedi Ebrill 2018 i gynghorau barhau i gynnal "asedau cymunedol".

Image caption Dywedodd Carl Sargeant bod tlodi yn parhau'n her

Fe wnaeth Ms Wood gyhuddo Mr Sargeant o "droi cefn ar ein cymunedau tlotaf", gan ychwanegu ei fod yn "sgandal" nad oes cynllun i gymryd lle Cymunedau'n Gyntaf wedi ei greu.

Dywedodd hefyd bod Mr Sargeant wedi "bygwth" y cynllun yn y gorffennol.

Yn ôl Mr Sargeant, nid yw'r un o ddatganiadau Ms Wood yn wir, ond yn hytrach yn "sbin".

Dywedodd un o gyd-aelodau'r ysgrifennydd, AC Llafur, Mike Hedges bod hwn yn "ddiwrnod trist" i'w etholaeth yn Abertawe, gan ddweud y byddai nifer o brosiectau gwerthfawr yn dod i ben.

Wrth ymateb, dywedodd Mr Sargeant: "Mae'r aelod yn amlwg yn anghywir i ddweud y bydd y cynlluniau yna yn dod i ben.

"Nid yw'n gwybod os fyddan nhw'n dod i ben, dydw i ddim yn gwybod os fyddan nhw'n dod i ben."

Straeon perthnasol