Cofio hanes y sîn bop Gymraeg yn Aberystwyth

Sŵnami Image copyright Y Selar
Image caption Sŵnami oedd y prif enillwyr y llynedd

Bydd enillwyr Gwobrau'r Selar yn cael eu cyhoeddi nos Sadwrn yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth.

Nod y gwobrau yw rhoi clod i'r artistiaid a bandiau cyfoes o fewn y sîn Gymraeg sydd wedi bod yn ddiwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae 12 categori ar gyfer y gwobrau a bydd Geraint Jarman hefyd yn derbyn gwobr 'Cyfraniad Arbennig' sydd yn cael ei rhoi i artist neu grŵp sydd wedi gwneud cyfraniad enfawr i'r diwydiant cerddoriaeth Cymraeg.

Nos Wener roedd y canwr yn perfformio yn Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth.

Yn ystod y penwythnos bydd digwyddiadau hefyd yn cael eu cynnal yn y dref er mwyn cofio am hanes y sîn bop Gymraeg.

Rhestrau Byr Gwobrau'r Selar 2016

Cân Orau

Gweld y Byd Mewn Lliw - Band Pres Llareggub

Cyn i'r Lle Ma Gau - Y Bandana

Canfed Rhan - Candelas

Gwaith Celf Gorau

Fel Tôn Gron - Y Bandana

5 - I Ka Ching

IV - Cowbois Rhos Botwnnog

Hyrwyddwyr Gorau

Clwb Ifor Bach

Maes B

4 a 6

Cyflwynydd Cerddoriaeth Gorau

Tudur Owen

Huw Stephens

Lisa Gwilym

Artist Unigol Gorau

Yws Gwynedd

Gwilym Bowen Rhys

Alys Williams

Digwyddiad Byw Gorau

Maes B - Eisteddfod Y Fenni

Gig Olaf Y Bandana

Gig y Pafiliwn - Eisteddfod Y Fenni

Band neu Artist Newydd Gorau

Chroma

Ffracas

Magi Tudur

Band Gorau

Candelas

Sŵnami

Y Bandana

Offerynnwr Gorau

Merin Lleu

Osian Williams

Gwilym Bowen Rhys

Fideo Cerddoriaeth Gorau

Sgrin - Yws Gwynedd

Bing Bong - Super Furry Animals

Suddo - Yr Eira

Record Hir Orau

IV - Cowbois Rhos Botwnnog

Fel Tôn Gron - Y Bandana

Kurn - Band Pres Llareggub

Record Fer Orau

Tân - Calfari

Niwl - Ffracas

Propeller - Cpt Smith

Image copyright Y Selar
Image caption Y dorf yn ystod noson y gwobrau yn 2016

Bydd y canwr Rhys Gwynfor yn holi Dafydd Evans, gynt o'r grŵp roc Cymraeg cyntaf, Y Blew, ddydd Sadwrn a bydd Geraint Jarman hefyd yn sgwrsio gydag Emyr Glyn Williams o Recordiau Ankst Musik.

Mae arddangosfa o femorabilia Y Blew a Geraint Jarman hefyd i'w gweld yn y Llyfrgell Genedlaethol a bydd teithiau yn cael eu cynnal er mwyn i bobl gael cyfle i weld y casgliad o archif sain sydd yn cael ei gadw yn y llyfrgell.

Bydd sesiynau hefyd i drafod ymgyrch ddiweddaraf Wicipedia Cymru i gael mwy o gynnwys am gerddoriaeth Gymraeg ar y wefan.

'Stori ddifyr'

Nod y prosiect tri mis ydy bod 500 o erthyglau ychwanegol yn cael eu hysgrifennu am y pwnc.

Dywedodd trefnydd Gwobrau'r Selar, Owain Schiavone: "Er mai dathlu llwyddiant y presennol ac edrych ymlaen i'r dyfodol ydy prif amcan Gwobrau'r Selar, rydan ni'n awyddus iawn i bobl sy'n dilyn y sîn ddysgu mwy am yr hanes."

"Mae sefyllfa'r sîn yn iach iawn ar hyn o bryd, ac yn gryfach nag erioed o safbwynt safon a dyfnder yr artistiaid.

"Ond dwi'n credu ei bod yn bwysig i bobl ddysgu am yr hyn sydd wedi arwain at y sefyllfa bresennol - mae'r datblygiad dros yr hanner can mlynedd ers i'r Blew arloesi trwy ffurfio fel grŵp roc Cymraeg yn rhyfeddol, ac mae'r sori'n un ddifyr dros ben."