Geraint Hardy
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Yr her sy'n wynebu gofalwyr ifanc

15 Chwefror 2017 Diweddarwyd 22:17 GMT

Mae plant sydd â rhieni sy'n gaeth i alcohol ddwywaith yn fwy tebygol o gael problemau yn yr ysgol, a deirgwaith yn fwy tebygol o ystyried lladd eu hunain.

Ac mae'n broblem gymharol gyffredin gyda thua un o bob pump o blant Prydain yn byw gyda rhiant sy'n yfed gormod.

Rhodri Llywelyn fu'n holi y cyflwynydd radio a theledu Geraint Hardy.